PRACA ORYGINALNA
PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
Data publikacji: 25-09-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):31–53
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Akcesja Polski do Unii Europejskiej zaowocowała przyspieszeniem transformacji rolnictwa według drogi, którą przechodziło rolnictwo krajów ekonomicznie wyżej rozwiniętych. Transformacja ta polega na spadku liczby gospodarstw rolnych, spadku udziału rolnictwa w strukturze gospodarstwa społecznego, natomiast wzroście potencjału i produkcji oraz wydajności ziemi, a zwłaszcza wydajności pracy w gospodarstwach rolnych przy utrzymywaniu się ogromnego zróżnicowania pomiędzy nimi. Analiza danych z ankiet struktury rolnej przeprowadzonych przez GUS w latach 2005 i 2016 wskazuje na przyspieszenie transformacji rolnictwa w Polsce po tej drodze. Analiza umożliwiła również opracowanie scenariusza zmian w gospodarstwach rodzinnych w okresie do 2030 roku. Gdy scenariusz odbiega od stanu pożądanego – także pod wpływem nowych okoliczności – możliwe są działania polityczne, które w pewnym zakresie mogą go skorygować. Dotyczy to nie tyle wspólnej polityki rolnej UE, co raczej polityki krajowej i to także wybiegającej poza tradycyjny zakres polityki rolnej.