Archiwum
3/2019 vol. 360
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):1–2
 
KOMUNIKAT

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):3–4
 
OPINIE I KOMENTARZE

EWOLUCJA GOSPODARSTW ROLNYCH: ROZPAD WZORCÓW (MODELI)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):5–12
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):31–53
 
PRACA ORYGINALNA

SOCJOGRAFIA CZY SOCJOLOGIA WSI?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):127–141
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO PRECYZYJNE – KONCEPCJE I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):142–155
 
RECENZJE - POLEMIKI

KATARZYNA SMĘDZIK-AMBROŻY: ZASOBY A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):171–174
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):175–183
 
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):185