PRACA ORYGINALNA
ROLNICTWO PRECYZYJNE – KONCEPCJE I PERSPEKTYWY
 
Więcej
Ukryj
1
Agricultural-University-Plovdiv
 
2
Agricultural University Plovdiv
 
 
Data nadesłania: 08-04-2019
 
 
Data ostatniej recenzji: 01-07-2019
 
 
Data akceptacji: 04-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Rositsa Petrova Beluhova-Uzunova   

Agricultural-University-Plovdiv
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):142-155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój technologii w XX wieku doprowadził do ewolucji koncepcji rolnictwa precyzyjnego. Obecnie rolnictwo precyzyjne jest zwykle związane z wykorzystaniem nawigacji GPS i satelitarnej GNSS, GIS, bezzałogowych samolotów i dronów, zmienności dawkowania, a także złożonych i wyszukanych systemów komputerowych i oprogramowania. Jednakże najważniejsze pytanie dotyczy opłacalności i skuteczności tych technologii oraz możliwości ich przyjęcia. Głównym celem pracy jest badanie najpopularniejszych koncepcji rolnictwa precyzyjnego oraz przeanalizowanie technicznej i ekonomicznej skuteczności różnych technologii w oparciu o przegląd literatury. Wyniki wskazują, że przyjęcie technologii rolnictwa precyzyjnego jest ściśle związane ze sposobem ich postrzegania przez rolnika i wymaga wsparcia instytucjonalnego. Promowanie rolnictwa precyzyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej jest konieczne w celu przezwyciężenia szeregu wyzwań gospodarczych i środowiskowych oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ekologicznego wzrostu.
Journals System - logo
Scroll to top