Słowo kluczowe produkty rolno-spożywcze
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ RUMUŃSKIEGO HANDLU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI A NOWE POLITYKI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):106–116