PRACA ORYGINALNA
ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI NA RYNKU PRODUKTÓW LOKALNYCH: DETERMINANTY ZACHOWAŃ KONSUMENTA
 
Więcej
Ukryj
1
University of Life Sciences in Lublin
 
 
Data nadesłania: 23-08-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 29-09-2022
 
 
Data akceptacji: 18-10-2022
 
 
Data publikacji: 22-12-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;373(4):75-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badania było określenie postaw i zachowań etnocentrycznych konsumentów na rynku żywności lokalnej. Badanie obejmowało także kanały zakupowe konsumentów, które pomogły określić specyfikę dystrybucji produktów lokalnych. Kryterium klasyfikacji respondenta do próby badawczej było wskazanie motywów ekonomicznych etnocentryzmu konsumenckiego, jako czynnika decydującego o zakupie. Do analizy przyjęto 1009 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. W analizach zastosowano statystyki opisowe oraz test U Manna–Witneya. Uzyskane wyniki pozwoliły określić docenione przez respondentów produkty takie jak: jaja, nabiał czy kasze. Lokalne napoje alkoholowe z kategorii „wina lokalne” i „piwa kraftowe” zostały docenione bardziej przez mężczyzn. Najmniejsze zainteresowanie wśród respondentów miały oleje produkcji lokalnej. Wśród cech, z którymi konsument kojarzy żywność lokalną, jest identyfikacja producenta, jej świeżość, dobry smak i dostępność cenowa. Konsumenci korzystają z krótkich łańcuchów dostaw takich jak zakup bezpośrednio u producenta albo korzystają z okazji zakupu podczas wydarzeń lokalnych, albo wyjazdów tematycznych, np. na szlaku kulinarnym. Konsument jest w stanie zaakceptować wzrost ceny o 10–15%, przy większych podwyżkach zaczyna szukać tańszych zamienników. Rynek produktów lokalnych, jest źródłem wsparcia gospodarki lokalnej, dlatego zadaniem władz jest stworzenie warunków dla jego rozwoju poprzez odpowiednie działania promujące produkty lokalne.
Journals System - logo
Scroll to top