PRACA ORYGINALNA
POLSKI SEKTOR ŻYWNOŚCIOWY 5 LAT PO AKCESJI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 
 
Data akceptacji: 14-09-2009
 
 
Data publikacji: 14-09-2009
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):3-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Próba pogłębionej oceny makroekonomicznych skutków społeczno-ekonomicznych członkostwa Polski w UE z perspektywy niespełna 5 lat jest zadaniem ryzykownym. Z uwagi na krótki okres, trudno jest oddzielić w sposób poprawny metodologicznie skutki o charakterze trwałym od zjawisk wynikających z cyklu koniunkturalnego, czy przypadkowych. Nie mogły jeszcze w pełni ujawnić się skutki makro- i mikroekonomiczne dostosowania się Polski do prawno-instytucjonalnych rozwiązań obowiązujących w „starej” Unii. Na przebieg procesów gospodarczych w Polsce miały wpływ zagrożenia geopolityczne, istotne zmiany cen surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej oraz niestabilność rynków finansowych. Zjawiska te oddziaływałyby na gospodarkę Polską niezależnie od naszego członkostwa w UE.
Journals System - logo
Scroll to top