PRACA ORYGINALNA
KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU – STUDIUM PORÓWNAWCZE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Data akceptacji: 14-09-2009
 
 
Data publikacji: 14-09-2009
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):65-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę określenia obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej przedsiębiorstw agrobiznesu w oparciu o 6 elementów składowych tj. ogólną charakterystykę organizacji, styl przywództwa, styl zarządzania pracownikami, kryteria spójność organizacji, punkty o newralgicznym znaczeniu oraz przyjęte kryteria sukcesu. Wykazano istotną rolę „rodowodu” organizacji, jako czynnika w sposób szczególny warunkującego kulturę oraz malejącą rolę czynnika „bezpośredni związek z dostawcą surowca”. Podkreślono rolę kultury organizacyjnej, jako istotnego elementu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu.
Journals System - logo
Scroll to top