RECENZJE - POLEMIKI
AGNIESZKA BEZAT-JARZĘBOWSKA I WŁODZIMIERZ REMBISZ: MIKROEKONOMIA RELACJI CZYNNIKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE. UJĘCIE ANALITYCZNE MECHANIZMÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data publikacji: 18-03-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):149–153