REVIEWS AND POLEMICS
AGNIESZKA BEZAT-JARZĘBOWSKA AND WŁODZIMIERZ REMBISZ: MIKROEKONOMIA RELACJI CZYNNIKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE. UJĘCIE ANALITYCZNE MECHANIZMÓW (MICROECONOMICS OF RELATIONS OF PRODUCTION FACTORS IN AGRICULTURE. ANALYTICAL APPROACH TO MECHANISMS)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2019-03-18
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):149-153
 
Journals System - logo
Scroll to top