SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
POMIAR I OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-03-18
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):140-148
 
KEYWORDS
Journals System - logo
Scroll to top