PRACA ORYGINALNA
STOPIEŃ I ZAKRES REALIZACJI POTRZEB JAKO WSKAŹNIKI POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, Warsaw
Data nadesłania: 28-12-2021
Data ostatniej recenzji: 30-12-2021
Data akceptacji: 12-01-2022
Data publikacji: 28-03-2022
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;370(1):107–125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu było przedstawienie i analiza teorii oraz definicji potrzeb człowieka, a także kierunków prac nad doborem zestawu wskaźników charakteryzujących poziom i jakość życia ludności. W badaniu zastosowano metodę analizy danych zastanych (ang. desk research). Zastosowano też metodę opisową oraz technikę badania dokumentów i opisu ich treści. Podstawowym materiałem empirycznym były dane statystyczne, głównie wyniki badania budżetów gospodarstw domowych. Okresem badania były lata 2010–2020. Badania wskazały, że prace nad zestawami wskaźników charakteryzujących poziom i jakość życia, ich modyfikowanie oraz doskonalenie w zależności od zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej są niezbędne dla prowadzenia skutecznej polityki spójności. Nadal nie dopracowano się jednej, uniwersalnej definicji pojęcia ani metody badania poziomu i jakości życia ze względu na trudności w określeniu wskaźników oraz zmiennych. Zestaw wskaźników opracował też Główny Urząd Statystyczny. Jest on zbiorem otwartym, który może być modyfikowany i doskonalony w zależności od zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Uwzględniane domeny nawiązują do rozwiązań przyjętych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego, ale nie są tożsame. Ostatnio w badaniach poziomu i jakości życia coraz większą wagę przywiązuje się do wskaźników subiektywnych niż obiektywnych. Wskazane jest prowadzenie stałego monitoringu poziomu i jakości życia ludności, co pomoże w uzgadnianiu zestawów wskaźników porównywalnych na różnych poziomach terytorialnych.