SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
DOSTOSOWANIA POPYTOWO-PODAŻOWE NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (1994-2013) (ADJUSTMENT OF SUPPLY AND DEMAND ON THE MAIN MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION (1994-2013))
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2018-03-29
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):206-213
 
Journals System - logo
Scroll to top