PRACA ORYGINALNA
OCENA EKONOMICZNYCH SKUTKÓW REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W UPRAWACH POLOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Warszawie
Data publikacji: 29-03-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;354(1):170–191
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono ekonomiczne skutki zastosowania w modelowym gospodarstwie rolnym technologii powodującej redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zastąpienie tradycyjnej uprawy zastosowaniem agregatu do uprawy i siewu bezpośredniego (w formie usługi) spowodowało zwiększenie rocznych kosztów eksploatacji w modelowym gospodarstwie rolnym o 308,5%. Łączne koszty eksploatacji środków mechanizacji rolnictwa w modelowym gospodarstwie rolnym (z uwzględnieniem sprzętu zaangażowanego w formie usług) zwiększyły się o 25,2% w skali roku, mimo zmniejszenia zużycia oleju napędowego o 26,8%. Zastąpienie tradycyjnego wariantu technologii produkcji roślinnej energooszczędnym powoduje zmniejszenie emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę wartości uzyskanej produkcji o 22,6%. Zmiana technologii, uzasadniona z punktu widzenia ochrony środowiska, nie jest wykonalna z uwagi na zwiększenie kosztów eksploatacji środków mechanizacji i zmniejszenie wartości uzyskiwanej produkcji roślinnej w modelowym gospodarstwie rolnym. Przezwyciężenie tej bariery wymagałoby zastosowania odpowiedniego wsparcia finansowego, z odpowiednimi konsekwencjami dla budżetu państwa.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600