PRACA ORYGINALNA
ZAŁOŻENIA METODYCZNE DO OCENY EKONOMICZNYCH SKUTKÓW REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ROLNICTWIE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 12-06-2017
Data publikacji: 12-06-2017
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;351(2):139–152
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodę oceny ekonomicznych skutków zastosowania w gospodarstwach rolnych technologii powodującej redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Proponowana metoda uwzględnia niepełne zamortyzowanie obiektów technicznych, wykorzystywanych w warunkach stosowania dotychczasowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zakres jej stosowania w formie przedstawionej w niniejszej pracy ogranicza się do poszczególnych gospodarstw rolnych. Zastosowanie w skali całego rolnictwa wymagałoby z jednej strony pominięcia niepełnego zamortyzowania obiektów technicznych, z drugiej zaś – uwzględnienia transferu emisji między działami produkcji oraz w wyniku obrotów handlu zagranicznego.