PRACA ORYGINALNA
SŁOMA JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII LUB MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Data publikacji: 18-06-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):28–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem opracowania jest próba oceny skutków przeznaczania nadwyżki słomy występującej w polskim rolnictwie na cele energetyczne lub jako źródło dodatkowej materii organicznej w glebie. W związku z tym omówiono zagadnienie dotyczące znaczenia słomy jako alternatywnego źródła energii oraz zwrócono uwagę na rolę materii organicznej w poprawie potencjału produkcyjnego gleb i sekwestracji dwutlenku węgla (CO 2). Co więcej, ocenie poddano ekonomiczne skutki i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych posiadających nieujemne saldo sekwestracji CO 2 na tle pozostałych gospodarstw. W opracowaniu wykorzystano dane literaturowe oraz dane z 2069 gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, które prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w 2015 roku.