PRACA ORYGINALNA
MOŻLIWOŚCI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ZMIAN W LICZBIE I STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH 1990-2013 W ŚWIETLE NOWEJ DEFINICJI STATYSTYCZNEJ GOSPODARSTWA ROLNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa
Data akceptacji: 06-12-2016
Data publikacji: 06-12-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):70–94
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie nowej definicji gospodarstwa rolnego spowodowało, że status gospodarstwa rolnego utraciły gospodarstwa osób fizycznych i osób prawnych nieprowadzące działalności rolniczej (zarówno o obszarze 0-1 ha UR jak i o obszarze 1 ha UR i więcej), a także gospodarstwa indywidualne (osób fizycznych) do 1 ha UR prowadzące działalność rolniczą, ale realizujące produkcję rolniczą poniżej określonych progów tej produkcji. Spowodowało to zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, a także, przy tym w różnym stopniu, zmiany w poziomie wyposażenia ich w zasoby ziemi, pracy i kapitału. Zmianie uległy więc wskaźniki obrazujące poziom rozwoju rolnictwa, w tym tak powszechnie używane jak średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, nakłady pracy na 100 ha, produktywność pracy, ziemi i kapitału itd. W rezultacie, zdecydowana większość danych o gospodarstwach rolnych prezentowanych w publikacjach GUS do 2013 r. nie jest bezpośrednio porównywalna z danymi opracowanymi z wykorzystaniem nowej definicji. W prezentowanym opracowaniu podjęta została próba analizy zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych w latach 1990-2013 oraz w wyposażeniu ich w zasoby ziemi rolnej z uwzględnieniem nowej definicji gospodarstwa rolnego i regionalnego zróżnicowania tych zmian.