Archiwum
6/1964 vol. 66
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):1
 
PRACA ORYGINALNA

O TENDENCJACH ROZWOJU FORM SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):3–16
 
PRACA ORYGINALNA

PPODZIAŁ ŚRODKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):17–32
 
PRACA ORYGINALNA

OBROTY ZAGRANICZNE PRODUKTAMI ROLNICZYMI W XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):33–52
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53–68
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH - SOCZYSTYCH W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):69–92
 
PRACA ORYGINALNA

ZAOPATRZENIE ROLNICTWA W WAŻNIEJSZE ŚRODKI PRODUKCJI W LATACH 1961-1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):93–112
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMIKA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH USPOŁECZNIONYCH NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):113–118
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY KONCENTRACJI I SPECJALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):119–128
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):129–134
 
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA SZACUNKU KOSZTÓW PRODUKCJI OWOCÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):135–142
 
PRACA ORYGINALNA

PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):143–149
 
PRACA ORYGINALNA

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):150–156
 
PRACA ORYGINALNA

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157–164
 
PRACA ORYGINALNA

M. POHOSKI: MIGRACJE ZE WSI DO MIAST

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):165–169
 
PRACA ORYGINALNA

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170–175
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):176–182
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):183–188
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):190–204
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):205–210