Archiwum

1/1965 vol. 67
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY BILANSU ZBOŻOWO-PASZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):3-12
 
PRACA ORYGINALNA
 

ELEMENTY KONIUNKTURALNE I PRODUKCYJNO-STANDARYZACYJNE W EKSPORCIE POLSKIEGO MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):13-26
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):41-58
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):59-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY DZIAŁANIA PROCESU INTEGRACYJNEGO KRAJÓW EWG NA PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU MIĘSNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):77-96
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131-135
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA BEZINWENTARZOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PGR KRZYŻOWA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):136-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):142-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):156-159
 

JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):160-162
 
PRACA ORYGINALNA
 

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):163-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168-178
 
PRACA ORYGINALNA
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA WSR W SZCZECINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):189-190
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):191-205
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):207-209
 
Journals System - logo
Scroll to top