Archiwum
2/1965 vol. 68
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):0
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):1
 

GRANICE I WARUNKI PLANOWANIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):3–20
 

KWESTIE METODOLOGICZNE W BADANIACH EFEKTYWNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):21–34
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):35–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):59–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):75–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):91–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

PŁACE W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):101–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):113–119
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ WOJ. RZESZOWSKIEGO W LATACH 1872 I 1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):120–126
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH W PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH OGRODNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):127–136
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA INTEGRACJA gOSPODARCZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):137–141
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWE OBROTY WOŁOWINĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):142–145
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY ROLNICTWA W KRAJACH GOSPODARCZO NIEROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):146–149
 
PRACA ORYGINALNA
 

STATYSTYKA ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):150–155
 
PRACA ORYGINALNA
 

KRONIKA. PROF. DR ERNEST LAUR (1871-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):156–162
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE METOD USTALANIA OPTYMALNEJ WIELKOŚCI SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):163–166
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII KONFERENCJA NAUKOWA SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (Karpacz 2-11. IX. 1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):167–170
 
PRACA ORYGINALNA
 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU BADAŃ REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH (Kraków - Tarnobrzeg, 22-23. IX. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):171–175
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA KONFERENCJA EUROPEJSKA FAO (Salzburg, 26-31. X. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):176–179
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY KRAKOWSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1964

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):180–181
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):182–194
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):195–197