PRACA ORYGINALNA
GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data publikacji: 17-05-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):113–119
 
SŁOWA KLUCZOWE