RESEARCH PAPER
GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):113-119
 
Journals System - logo
Scroll to top