PRACA ORYGINALNA
POZIOM DOCHODÓW REALNYCH I ICH PROGNOZA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ROLNIKÓW W PORÓWNANIU DO INNYCH GOSPODARSTW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data akceptacji: 14-03-2011
Data publikacji: 14-03-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):105–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gospodarstwo domowe jest wszechstronną mikrojednostką gospodarującą, która tworzy dochód, dokonuje jego podziału na różne cele, produkuje dobra, świadczy usługi oraz organizuje proces konsumpcji [5]. Celem jego działalności jest zaspokajanie potrzeb domowników poprzez dążenie do zagwarantowania im jak najlepszych warunków bytu. Cel ten jest jedną ze swoistych cech gospodarstwa domowego, wyróżniającą je spośród innych jednostek gospodarujących. Do jego osiągnięcia gospodarstwo domowe angażuje informacje i środki stanowiące jego zasoby.