Artykuły autora Helena Chojnacka
 
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):49–72
PRACA ORYGINALNA

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):142–148
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODOWOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):111–140
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNE PROFILE KONSUMPCJI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNÓŚCI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;46(4):35–56
PRACA ORYGINALNA

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIEJ KONFERENCJI W SPRAWIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;45(3):25–36
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNE UKŁADY CEN MLEKA I MASŁA W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;63(3):3–28
PRACA ORYGINALNA

SPOŻYCIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POLSCE (1955/56 - 1957/58)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;54(6):172–176
PRACA ORYGINALNA

AUGUSTYN WOŚ: ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI NA WSI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;53(5):160–168
PRACA ORYGINALNA

REAKCJE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ZAKRESIE KONSUMPCJI Z SAMOZAOPATRZENIA NA DOCHÓD I CENĘ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;42(6):44–60
PRACA ORYGINALNA

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;38(2):34–47
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600