PRACA ORYGINALNA
EKONOMICZNE I REGULACYJNE PROBLEMY RYNKU SKROBI ZIEMNIACZANEJ W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin − PIB Bonin
Data akceptacji: 22-03-2010
Data publikacji: 22-03-2010
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):87–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Treścią pracy jest analiza problemów ekonomicznych oraz wiążących się z istniejącym i perspektywicznym systemem wspierania sektora skrobi ziemniaczanej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Oprócz charakterystyki rynku skrobi ziemniaczanej oraz ekonomiki branży zwrócono uwagę na mikroekonomiczne czynniki poprawy efektywności uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwach. Skrobia jako surowiec odnawialny charakteryzuje się dużą dynamiką popytu na cele żywnościowe oraz w wielu innych gałęziach przemysłu. Wobec rosnącej konkurencją skrobi wytwarzanej z kukurydzy i pszenicy oraz roli uprawy ziemniaków w płodozmianie uzasadnione jest kontynuowanie wspierania sektora ze strony WPR.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600