PRACA ORYGINALNA
PROBLEM PRZYDATNOŚCI ROZWIĄZAŃ EKONOMETRYCZNYCH ZBLIŻONYCH DO OPTYMALNEGO PRZY REORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawa
Data publikacji: 17-05-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):73–96
 
SŁOWA KLUCZOWE