PRACA ORYGINALNA
SPECYFIKA SEKTORA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I PERSPEKTYWY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 09-03-2017
Data publikacji: 09-03-2017
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):179–197
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem badania było wskazanie podstawowych barier rozwojowych w sektorze przetwórstwa mięsnego (PKD 10.1) oraz kierunków działania pomagających przezwyciężyć zidentyfikowane trudności. Sektor przetwórstwa mięsnego charakteryzuje się znacznym rozdrobieniem, niskim poziomem integracji pionowej i poziomej oraz niską zyskownością. W rezultacie europejskie przedsiębiorstwa stają się mniej konkurencyjne względem światowych konkurentów.