Słowo kluczowe rentowność
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):107–109
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPECYFIKA SEKTORA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):179–197