PRACA ORYGINALNA
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO POPRAWY PRZYCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJI MLEKA
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Data akceptacji: 06-12-2016
Data publikacji: 06-12-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):107–121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy wykorzystano model regresji logistycznej do określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo poprawy przychodów gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka. Badanie miało charakter dynamiczny i obejmowało lata 2009-2011. Wśród zmiennych niezależnych uwzględniono zmienne ilościowe i jakościowe związane z działalnością gospodarstw rolnych. Najbardziej istotne w modelu logitowym, w każdym roku, okazały się zmienne dotyczące: powierzchni użytków rolnych i liczby krów mlecznych, mające dodatni wpływ na prawdopodobieństwo poprawy przychodu. Wszystkie oszacowane modele odznaczają się bardzo wysoką jakością, a tym samym zdolnością do poprawnej klasyfikacji gospodarstw.