PRACA ORYGINALNA
OCENA PORÓWNAWCZA PRODUKCJI I CEN MLEKA KROWIEGO W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-03-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 20-04-2021
 
 
Data akceptacji: 08-06-2021
 
 
Data publikacji: 23-09-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):125-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z produkcją mleka w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza oraz badania dotyczą okresu od 2015 do 2019 roku. Dokonano oceny produkcji i cen mleka oraz przeprowadzono badanie korelacji liniowej Pearsona w celu uzyskania odpowiedzi, czy istnieje współzależność cen mleka w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Badania dowiodły, że wartość rynkowa wyprodukowanego mleka w Polsce corocznie wzrasta, oraz że istnieje silna oraz bardzo silna zależność między poszczególnymi cenami mleka w państwach członkowskich, wynosząca 85% wszystkich badanych podmiotów.
Journals System - logo
Scroll to top