RECENZJE - POLEMIKI
ANDRZEJ CZYŻEWSKI I MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Data akceptacji: 06-12-2016
Data publikacji: 06-12-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):162–167
 
SŁOWA KLUCZOWE