REVIEWS AND POLEMICS
ANDRZEJ CZYŻEWSKI I MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Acceptance date: 2016-12-06
Publication date: 2016-12-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):162–167
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600