REVIEWS AND POLEMICS
ANDRZEJ CZYŻEWSKI AND MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI (DIVERSIFICATION OF MILK PRODUCTION IN MACRO-REGIONS OF THE EUROPEAN UNION WITH THE DISTINCTION OF POLAND)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Acceptance date: 2016-12-06
Publication date: 2016-12-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):162–167