REVIEWS AND POLEMICS
SEBASTIAN STĘPIEŃ: CYKL ŚWIŃSKI W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO (HOG CYCLE IN THE LIGHT OF CHANGES ON THE GLOBAL PIG MEAT MARKET)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
Acceptance date: 2016-12-06
Publication date: 2016-12-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):168–173