REVIEWS AND POLEMICS
SEBASTIAN STĘPIEŃ: CYKL ŚWIŃSKI W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO (HOG CYCLE IN THE LIGHT OF CHANGES ON THE GLOBAL PIG MEAT MARKET)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
 
 
Acceptance date: 2016-12-06
 
 
Publication date: 2016-12-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):168-173
 
Journals System - logo
Scroll to top