Archive
4/2016 vol. 349
 
 
RESEARCH PAPER

EU BUDGET NEGOTIATIONS IN THE SHADOW OF THE JUSTE RETOUR RULE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):3–23
 
RESEARCH PAPER

APPLICATION OF PERPETUAL RENT MODEL TO VALORISATION OF AGRICULTURAL LAND

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):24–39
 
RESEARCH PAPER

SELECTED PROBLEMS OF FARMLAND VALUATION AND SETTING RENTS FOR ITS LEASE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):40–69
 
RESEARCH PAPER

RELATIONS BETWEEN PRODUCTION VOLUME AND DRAFT FORCE RESOURCES IN POLISH AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):122–142
 
RESEARCH PAPER

CONSUMER PERCEPTION OF ACTIVE AND INTELLIGENT FOOD PACKAGING

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):143–161
 
REVIEWS AND POLEMICS

ANDRZEJ CZYŻEWSKI I MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):162–167
 
REVIEWS AND POLEMICS

SEBASTIAN STĘPIEŃ: CYKL ŚWIŃSKI W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):168–173
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600