Słowo kluczowe ludność rolnicza
 
PRACA ORYGINALNA
 

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):132–137
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):91–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE PROFILE KONSUMPCJI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNÓŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):35–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDATKOWANIE PRACY W ROLNICTWIE GRUP ZAWODOWO-CZYNNEJ LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):83–98
 
PRACA ORYGINALNA
 

KRYTYKA TEORII JEDNOLITOŚCI I NIEPODZIELNOŚCI DOCHODU CHŁOPSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):3–18
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5–23
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W PROPORCJI LUDNOŚCI ROLNICZEJ I NIEROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):123–137
 
PRACA ORYGINALNA
 

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):120–126
 
PRACA ORYGINALNA
 

RADYKALNE ZMIANY W ROLNICTWIE POLSKIM W XX WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):7–34