Słowo kluczowe efektywność nawożenia
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):3–22
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):49–68
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE FUNKCJI PRODUKCJI DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):121–128
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3–14
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):26–33
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):15–36