Słowo kluczowe indywidualne gospodarstwa chłopskie
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):6–16
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACOCHŁONNOŚĆ ROBÓT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):211–243
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):150–156
 
PRACA ORYGINALNA
 

IV. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 1962/63 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):113–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

III. ANALIZA OPŁACALNOŚCI I DOCHODOWOŚCI PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):80–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

I. METODA I ZAKRES BADAŃ KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - ANEKS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):147–152
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d. - 5

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):86–146
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d. - 4

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):60–86
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d.- 3

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):42–60
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d. - 2

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):17–42
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH - c.d.- 1

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):8–17
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):6–8
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRZY RÓŻNYM POZIOMIE INTENSYWNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):99–110
 
PRACA ORYGINALNA
 

W. KWIECIEŃ: METODYKA USTALANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):185–189
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODYKA USTALENIA NORMATYWÓW I WIELKOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):135–140
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODYKA OPRACOWAŃ SYNTETYCZNYCH EKONOMIKI INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):3–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY WYCENY PRODUKTU GLOBALNEGO W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):57–78
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE POJĘCIA OPŁACALNOŚCI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):81–99