RESEARCH PAPER
INTENSYWNCIŚĆ I POZIOM PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):135–139