RESEARCH PAPER
METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (2)
 
 
More details
Hide details
1
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):49-57
 
Journals System - logo
Scroll to top