RESEARCH PAPER
O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):92–99
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600