RESEARCH PAPER
O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):92-99
 
Journals System - logo
Scroll to top