RESEARCH PAPER
DZIESIĄTY ZJAZD MIĘDZYNARODOWEGO ZRZESZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH (ICAE)
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):100-109
 
Journals System - logo
Scroll to top