IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE
 
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):110–111