RESEARCH PAPER
BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):123-127
 
Journals System - logo
Scroll to top