RESEARCH PAPER
AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):69–76