RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):50-62
 
Journals System - logo
Scroll to top