RESEARCH PAPER
W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):63–76