RESEARCH PAPER
PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):141–142