RESEARCH PAPER
PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):141-142
 
Journals System - logo
Scroll to top