RESEARCH PAPER
PRÓBA WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI DO BADAŃ KWARTALNYCH BILANSÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):118–131