RESEARCH PAPER
STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-21
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):132–136