RESEARCH PAPER
O METODZIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PGR
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-21
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):3–15