RESEARCH PAPER
O KIERUNKACH PRZEMIAN W ROLNICTWIE W WIEKU XIX I XX
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):3–15